Купуваме Земеделска Земяв общини Аксаково, Суворово, Провадия, Дългопол, Аврен и Вълчи Дол.

Тел: 0889/636-456, 052/91-98-98

Моля попълнете формата по долу и ние ще Ви отговорим на каква цена можем да закупим Вашата земя.
Аксаково, Водица, Ботево, Изворско, Любен Каравелово, Крумово, Засмяно, Зорница, Новаково, Радево, Суворово, Николаевка, Дръндар, Изгрев, Левски, Калиманци, Вълчи Дол, Стефан Караджа, Оборище, Брестак, Калоян, Есеница, Червенци, Бояна, Генерал Киселово, Генерал Колево, Искър, Изворник, Караманите, Кракра, Метличина, Михалич, Радан войвода, Щипско, Страхил, Звънец, Войводино, Ветрино, Белоградец, Доброплодно, Габърница, Млада гвардия, Момчилово, Неофит Рилски, Средно село, Ягнило, Провадия, Бозвелийско, Комарево, Тутраканци, Златина, Житница, Кривня, Бързица, Чайка, Черковна, Храброво, Манастир, Овчага, Снежина, Блъсково, Градинарово, Неново


* Не сме агенция за земя, а директни купувачи, като по този начин може да избегнете брокерски комисионни и да получите по-висока цена за земята си.

** Купуваме също и непривлекателна земя: с висока концентрация на камъни, ерозирала почва, пясък, мочур или под голям наклон
Картагена ЕООД, ул. „Капитан Райчо Николов“ 21, 9000 Варна,
Тел: 0889/636-456, 052/91-98-98